Prostat Kanseri Tedavisinde Robotik Cerrahi

Prostat kanseri ülkemizde erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen 2. kanser türüdür. Dünyada erkeklerde en sık görülen kanser olup kanser ölümlerinde ikinci sıradadır. Klinik çalışmalarda, 50 yaşında bir erkeğin prostat kanserine yakalanma riski %40’dır. Dünyada her 3 dakikada bir kişiye prostat kanseri tanısı konulurken, 14 dakikada bir de prostat kanserine bağlı yaşam kayıpları gerçekleşmektedir. Çoğu 65 yaş üstünde olmak üzere, her 10 erkekten birinde hayatının herhangi bir devresinde ortaya çıkar. 

Prostat kanseri, erkek üreme sisteminin bir parçası olan prostat bezi hücrelerinin anormal ve kontrolsüz şekilde çoğalması neticesinde ortaya çıkan kötü huylu tümöral oluşumlara denir.

Diğer bir çok kanser türünde olduğu gibi prostat kanserinin tedavisinde de erken teşhis çok önemlidir. Ancak prostat kanseri erken dönemde belirti vermemesi nedeniyle tanısı sıklıkla geciken bir kanser türüdür.

Prostat kanserinin erken dönemde sıklıkla belirti vermediği bilindiğinden erkeklerin düzenli aralıklarla prostat kanseri taraması yaptırması erken tanı için önemlidir. Prostat Kanseri Taraması için kan tahlilinde PSA adı verilen bir parametreye bakılır ve makattan parmakla prostat muayenesi yapılır.

Amerikan Kanser Derneği yıllık düzenli PSA testini şu kişilere önermektedir:
• Afrikalı Amerikalı erkeklere 40 yaşından itibaren.
• Beyaz erkeklere babada veya erkek kardeşte prostat kanseri varsa 40 yaşından itibaren
• Ailesinde prostat kanseri olmayan beyaz erkeklere 50 yaşından itibaren.

Uzun yıllardır erken evre prostat kanserinde tedavi açık veya laparoskopik ameliyat yöntemiyken, son yıllarda robotik cerrahinin popülaritesi, radyoterapi tekniklerinde gelişme ve bölgesel tedavilerde yenilikler bu alanda alternatif sayısını oldukça artırmıştır. Özellikle robotik cerrahinin yüksek başarı olanı, hasta ve cerrah açısından sağladığı avantajlarda düşünüldüğünde prostat kanseri tedavisinde ülkemizde en çok tercih edilen edilen tedavi yöntemi olduğu söylenebilir.

Açık cerrahiye göre robotik cerrahi; daha az ağrılı, kan kaybı ve kan takviyesine ihtiyacın daha az olması ve iyileşme zamanın daha kısa sürmesi olarak sayılabilir.

 

Robotik Cerrahi Nedir?